SPECIALISTOMRÅDEN

SPECIALISTOMRÅDEN

lösningar som ger
BESTÅENDE resultat

Det är lätt hänt att säkerhetsarbetet bara blir en slogan eller pappersprodukt. Ska åtgärderna få fäste och skapa effekt, måste de utgå från både människorna och arbetsplatsens förutsättningar. Tillsammans kan vi åstadkomma det.

För att skapa en stark säkerhetskultur i vardagen krävs ett uthålligt arbete, därför vill vi bygga långsiktiga kundrelationer. Det är inte alltid uppenbart vilka lösningar som behövs. Vi tittar på helheten och skräddarsyr ett team som har alla de kompetenser som uppgiften kräver:

experter inom elkraft, säkerhet, beteende-vetenskap, kommunikation och förändringsledning. Ibland krävs ett omfattande förändringsarbete, men även små förbättringar kan över tid göra stor skillnad.

Vad som är avgörande för framgång är att medarbetarna engageras och känner ägarskap. En medarbetare som känner sig inkluderad, blir samtidigt motiverad att arbeta på ett säkert sätt.

lösningar som ger
BESTÅENDE resultat

Det är lätt hänt att säkerhetsarbetet bara blir en slogan eller pappersprodukt. Ska åtgärderna få fäste och skapa effekt, måste de utgå från både människorna och arbetsplatsens förutsättningar. Tillsammans kan vi åstadkomma det.

För att skapa en stark säkerhetskultur i vardagen krävs ett uthålligt arbete, därför vill vi bygga långsiktiga kundrelationer. Det är inte alltid uppenbart vilka lösningar som behövs. Vi tittar på helheten och skräddarsyr ett team som har alla de kompetenser som uppgiften kräver:

experter inom elkraft, säkerhet, beteende-vetenskap, kommunikation och förändringsledning. Ibland krävs ett omfattande förändringsarbete, men även små förbättringar kan över tid göra stor skillnad.

Vad som är avgörande för framgång är att medarbetarna engageras och känner ägarskap. En medarbetare som känner sig inkluderad, blir samtidigt motiverad att arbeta på ett säkert sätt.

lösningar som ger
BESTÅENDE resultat

Det är lätt hänt att säkerhetsarbetet bara blir en slogan eller pappersprodukt. Ska åtgärderna få fäste och skapa effekt, måste de utgå från både människorna och arbetsplatsens förutsättningar. Tillsammans kan vi åstadkomma det.

För att skapa en stark säkerhetskultur i vardagen krävs ett uthålligt arbete, därför vill vi bygga långsiktiga kundrelationer. Det är inte alltid uppenbart vilka lösningar som behövs. Vi tittar på helheten och skräddarsyr ett team som har alla de kompetenser som uppgiften kräver:

experter inom elkraft, säkerhet, beteende-vetenskap, kommunikation och förändringsledning. Ibland krävs ett omfattande förändringsarbete, men även små förbättringar kan över tid göra stor skillnad.

Vad som är avgörande för framgång är att medarbetarna engageras och känner ägarskap. En medarbetare som känner sig inkluderad, blir samtidigt motiverad att arbeta på ett säkert sätt.

Några av våra kompetensområden är:

 • riskhantering
 • säkerhetsanalyser
 • elsäkerhetsrevision/säkerhetsaudit
 • säkerställande av kompetens
 • införande av egenkontrollprogram
 • säkerhetshöjande projekt/säkerhetsprogram
 • riskbedömning av ljusbågsfaran
 • olycksfallsutredningar
 • säkerhetsbaserade beteenden
 • auktorisering av yrkesroller
 • systematiskt elsäkerhetsarbete

Några av våra kompetensområden är:

 • riskhantering
 • säkerhetsanalyser
 • elsäkerhetsrevision/säkerhetsaudit
 • säkerställande av kompetens
 • införande av egenkontrollprogram
 • säkerhetshöjande projekt/säkerhetsprogram
 • riskbedömning av ljusbågsfaran
 • olycksfallsutredningar
 • säkerhetsbaserade beteenden
 • auktorisering av yrkesroller
 • systematiskt elsäkerhetsarbete

Några av våra kompetensområden är:

 • riskhantering
 • säkerhetsanalyser
 • elsäkerhetsrevision/ säkerhetsaudit
 • säkerställande av kompetens
 • införande av egenkontrollprogram
 • säkerhetshöjande projekt/säkerhetsprogram
 • riskbedömning av ljusbågsfaran
 • olycksfallsutredningar
 • säkerhetsbaserade beteenden
 • auktorisering av yrkesroller
 • systematiskt elsäkerhetsarbete

HANTERA LJUSBÅGSFARAN

En elektrisk ljusbåge kan leda till förödande konsekvenser för personer och utrustning. Lagstiftningen ställer även krav på dig som anläggningsägare och arbetsgivare att hantera ljusbågsfaran och informera om riskerna.

LÄS MER >

HANTERA LJUSBÅGSFARAN

En elektrisk ljusbåge kan leda till förödande konsekvenser för personer och utrustning. Lagstiftningen ställer även krav på dig som anläggningsägare och arbetsgivare att hantera ljusbågsfaran och informera om riskerna.

LÄS MER >

HANTERA LJUSBÅGSFARAN

En elektrisk ljusbåge kan leda till förödande konsekvenser för personer och utrustning. Lagstiftningen ställer även krav på dig som anläggningsägare och arbetsgivare att hantera ljusbågsfaran och informera om riskerna.

LÄS MER >

SÄKERHETSSTYRNING

Att leva upp till lagkraven är en hygienfaktor. Ett energibolag som vill hålla sig i framkant behöver ha högre ambitionsnivå än så. Att hålla ordning och reda på sin säkerhetsstyrning ger konkurrensfördelar, både operationellt och säkerhetsmässigt.

LÄS MER >

SÄKERHETSSTYRNING

Att leva upp till lagkraven är en hygienfaktor. Ett energibolag som vill hålla sig i framkant behöver ha högre ambitionsnivå än så. Att hålla ordning och reda på sin säkerhetsstyrning ger konkurrensfördelar, både operationellt och säkerhetsmässigt.

LÄS MER >

SÄKERHETSSTYRNING

Att leva upp till lagkraven är en hygienfaktor. Ett energibolag som vill hålla sig i framkant behöver ha högre ambitionsnivå än så. Att hålla ordning och reda på sin säkerhetsstyrning ger konkurrensfördelar, både operationellt och säkerhetsmässigt.

LÄS MER >