VI VILL UPPNÅ
VAD VI HETER

VI VILL UPPNÅ
VAD VI HETER

VÅRA VÄRDERINGAR SÄTTER FÄRDRIKTNINGEN

Att tappa fokus på säkerheten är bokstavligen livsfarligt. När förutsättningarna för energibranschen förändras i snabb takt, måste säkerhetsarbetet också göra det. Här kan Säker Energimiljö driva frågor och utmana konventionella tankesätt.

För att skapa bestående förändringar i en organisation måste vi ta ett helhetsgrepp. Det räcker inte med att titta på strukturer, teknik och organisation – villkoren för den enskilde medarbetaren är minst lika viktiga.

Stora grepp kräver bred kompetens. Våra medarbetare har akademiska meriter i bland annat elektroteknik, beteendevetenskap och affärsutveckling. Till det kommer mångårig erfarenhet av arbetsmiljöfrågor, riskhantering och praktiskt arbete i olika energiföretag. Sammantaget ger det oss den verktygslåda vi behöver för att hitta lösningar som faktiskt fungerar.

VÅRA VÄRDERINGAR SÄTTER FÄRDRIKTNINGEN

Att tappa fokus på säkerheten är bokstavligen livsfarligt. När förutsättningarna för energibranschen förändras i snabb takt, måste säkerhetsarbetet också göra det. Här kan Säker Energimiljö driva frågor och utmana konventionella tankesätt.

För att skapa bestående förändringar i en organisation måste vi ta ett helhetsgrepp. Det räcker inte med att titta på strukturer, teknik och organisation – villkoren för den enskilde medarbetaren är minst lika viktiga.

Stora grepp kräver bred kompetens. Våra medarbetare har akademiska meriter i bland annat elektroteknik, beteendevetenskap och affärsutveckling. Till det kommer mångårig erfarenhet av arbetsmiljöfrågor, riskhantering och praktiskt arbete i olika energiföretag. Sammantaget ger det oss den verktygslåda vi behöver för att hitta lösningar som faktiskt fungerar.

TOMAS WINTER

Redan som 24-åring hade Tomas Winter samlat ihop tillräckligt med erfarenhet och kompetens för att få den högsta nivån av auktorisation som en svensk elektriker kan få. Tomas nöjde sig inte. Under en femårsperiod utbildade han sig till civilingenjör i elkraft på Chalmers, samtidigt som han läste företagsekonomi på Handels.

Tomas profil passade in väl in när Vattenfall sökte efter rätt person att leda elsäkerhetsarbetet och verka som elinstallatör för regelefterlevnad på Ringhals. Under sina sju år på kärnkraftverket fick Tomas även en central roll som koordinator för Vattenfalls elsäkerhetsarbete i Sverige.

Sedan 2018 är Tomas knuten till Peritum som konsult och expert på frågor som handlar om arbetsmiljö och elsäkerhet. Ljusbågsfaran har kommit att bli ett av hans specialistområden. Tomas arbetar idag till stor del i en internationell miljö där uppdragen syftar till att skapa fungerande arbetssätt som harmoniserar med EU:s regelverk och olika länders lagstiftning.

Tomas Winter

TOMAS WINTER

Tomas Winter

Redan som 24-åring hade Tomas Winter samlat ihop tillräckligt med erfarenhet och kompetens för att få den högsta nivån av auktorisation som en svensk elektriker kan få. Tomas nöjde sig inte. Under en femårsperiod utbildade han sig till civilingenjör i elkraft på Chalmers, samtidigt som han läste företagsekonomi på Handels.

Tomas profil passade in väl in när Vattenfall sökte efter rätt person att leda elsäkerhetsarbetet och verka som elinstallatör för regelefterlevnad på Ringhals. Under sina sju år på kärnkraftverket fick Tomas även en central roll som koordinator för Vattenfalls elsäkerhetsarbete i Sverige.

Sedan 2018 är Tomas knuten till Peritum som konsult och expert på frågor som handlar om arbetsmiljö och elsäkerhet. Ljusbågsfaran har kommit att bli ett av hans specialistområden. Tomas arbetar idag till stor del i en internationell miljö där uppdragen syftar till att skapa fungerande arbetssätt som harmoniserar med EU:s regelverk och olika länders lagstiftning.

ERIK ÖHRLING

Peritum startades 2005 av Erik Öhrling. Erik är specialist på att använda förändringsledning för att påverka beteenden, arbetssätt – och i slutänden skapa affärsnytta. Han är besjälad av att driva frågor, skapa effekt och göra skillnad. Uppdragen spänner över en rad olika organisationer och branscher.

Men det var som elektriker Erik inledde sin yrkesbana. Redan efter gymnasiet började han jobba på linjen i ett distributionsområde norr om Sundsvall. Elsäkerhet blev en hjärtefråga för honom. När Erik senare utbildade sig till beteendevetare fick hans engagemang en ny dimension. Under åren har Erik som lärare, ledare och konsult lyft fram frågor om elsäkerhet. Inte minst har han och Peritum haft ett avgörande inflytande över hur dagens elsäkerhetsutbildningar ser ut.

Erik Öhrling

ERIK ÖHRLING

Erik Öhrling

Peritum startades 2005 av Erik Öhrling. Erik är specialist på att använda förändringsledning för att påverka beteenden, arbetssätt – och i slutänden skapa affärsnytta. Han är besjälad av att driva frågor, skapa effekt och göra skillnad. Uppdragen spänner över en rad olika organisationer och branscher.

Men det var som elektriker Erik inledde sin yrkesbana. Redan efter gymnasiet började han jobba på linjen i ett distributionsområde norr om Sundsvall. Elsäkerhet blev en hjärtefråga för honom. När Erik senare utbildade sig till beteendevetare fick hans engagemang en ny dimension. Under åren har Erik som lärare, ledare och konsult lyft fram frågor om elsäkerhet. Inte minst har han och Peritum haft ett avgörande inflytande över hur dagens elsäkerhetsutbildningar ser ut.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER