TILLSAMMANS GÖR
VI SKILLNAD

TILLSAMMANS GÖR
VI SKILLNAD

Skapa praxis

Energibranschen kan inte passivt vänta på nya lagar och föreskrifter. Det är bara vi själva som kan lösa de verkliga problemen.

Lagstiftningen lämnar utrymme för tolkningar. Mellan olika företag spretar det därför en hel del kring vad som görs och vilka kompetenskrav som ställs.

Tillsammans med företagens egna säkerhetsexperter är vår ambition att utforma gemensamma synsätt och förhållningssätt. Resultatet skapar praxis för hur olika typer av säkerhetsfrågor ska hanteras.

Skapa praxis

Energibranschen kan inte passivt vänta på nya lagar och föreskrifter. Det är bara vi själva som kan lösa de verkliga problemen.

Lagstiftningen lämnar utrymme för tolkningar. Mellan olika företag spretar det därför en hel del kring vad som görs och vilka kompetenskrav som ställs.

Tillsammans med företagens egna säkerhetsexperter är vår ambition att utforma gemensamma synsätt och förhållningssätt. Resultatet skapar praxis för hur olika typer av säkerhetsfrågor ska hanteras.

Tänk open source

Vem kan dra nytta av det arbete som våra arbetsgrupper utför? Alla. I IT-världen finns begreppet Open Source, eller öppen källkod. Många av senare års stora landvinningar har skett inom ramen för detta. Android, Linux och Java är några exempel. Programvaran är tillgänglig att använda, läsa och modifiera för den som vill.

Den övergripande tanken är att både leverantörer, kunder och slutanvändare gynnas av att alla inblandade tillsammans hjälps åt att flytta fram positionerna.

Vi tror att detta också är vägen fram för säkerhetsfrågor i energibranschen. De slutsatser och dokument som våra arbetsgrupper kommer fram till, är därför tillgängliga för alla intresserade, oavsett om de är våra kunder eller inte.

Intresserad av att delta? Kontakta Tomas Winter.

Tänk open source

Vem kan dra nytta av det arbete som våra arbetsgrupper utför? Alla. I IT-världen finns begreppet Open Source, eller öppen källkod. Många av senare års stora landvinningar har skett inom ramen för detta. Android, Linux och Java är några exempel. Programvaran är tillgänglig att använda, läsa och modifiera för den som vill.

Den övergripande tanken är att både leverantörer, kunder och slutanvändare gynnas av att alla inblandade tillsammans hjälps åt att flytta fram positionerna.

Vi tror att detta också är vägen fram för säkerhetsfrågor i energibranschen. De slutsatser och dokument som våra arbetsgrupper kommer fram till, är därför tillgängliga för alla intresserade, oavsett om de är våra kunder eller inte.

Intresserad av att delta? Kontakta Tomas Winter.