SÄKERHET SOM TJÄNST

SÄKERHET SOM TJÄNST

Vi lever i ett framväxande tjänstesamhälle. Allt fler organisationer väljer att köpa stödfunktioner från externa leverantörer, exempelvis lokalvård,

IT-drift, fastighetsskötsel och lönehantering. säkerhetsarbetet kan nu också ses som en tjänst som är möjlig att upphandla.

Vi lever i ett framväxande tjänstesamhälle. Allt fler organisationer väljer att köpa stödfunktioner från externa leverantörer, exempelvis lokalvård, IT-drift, fastighetsskötsel och lönehantering. säkerhetsarbetet kan nu också ses som en tjänst som är möjlig att upphandla.

Vi lever i ett framväxande tjänstesamhälle. Allt fler organisationer väljer att köpa stödfunktioner från externa leverantörer, exempelvis lokalvård, IT-drift, fastighetsskötsel och lönehantering. säkerhetsarbetet kan nu också ses som en tjänst som är möjlig att upphandla.

TJÄNSTEN GER

Ett tydliggjort ansvar. Vi tillhandahåller verktyg som gör det möjligt för chefer att få kontroll och att leva upp till lagkraven.

Hög beredskap och förmåga. Vi tillhandahåller kunskap på alla nivåer, vilket ger alla medarbetare förutsättningar att förebygga faror och agera i en utsatt situation. Säker Energimiljö tar även ansvar för all administration runt utbildningsinsatserna.

Underhållet skydd. Säker Energimiljö tar ansvar för att nödvändig utrustning kommer på plats, underhålls och uppdateras.

Engagemang stärker säkerhetskulturen

TJÄNSTEN GER

Ett tydliggjort ansvar. Vi tillhandahåller verktyg som gör det möjligt för chefer att få kontroll och att leva upp till lagkraven.

Hög beredskap och förmåga. Vi tillhandahåller kunskap på alla nivåer, vilket ger alla medarbetare förutsättningar att förebygga faror och agera i en utsatt situation. Säker Energimiljö tar även ansvar för all administration runt utbildningsinsatserna.

Underhållet skydd. Säker Energimiljö tar ansvar för att nödvändig utrustning kommer på plats, underhålls och uppdateras.

Engagemang stärker säkerhetskulturen

TJÄNSTEN GER

Ett tydliggjort ansvar. Vi tillhandahåller verktyg som gör det möjligt för chefer att få kontroll och att leva upp till lagkraven.

Hög beredskap och förmåga. Vi tillhandahåller kunskap på alla nivåer, vilket ger alla medarbetare förutsättningar att förebygga faror och agera i en utsatt situation. Säker Energimiljö tar även ansvar för all administration runt utbildningsinsatserna.

Underhållet skydd. Säker Energimiljö tar ansvar för att nödvändig utrustning kommer på plats, underhålls och uppdateras.

Engagemang stärker säkerhetskulturen

Fördelar

Fokus på kärnverksamheten. Ämnesexperter frigör tid och kan använda sin kompetens på rätt saker.

Kostnadsbesparingar. Företaget behöver inte investera i egen teknik. Vi gör påkostade satsningar på exempelvis webbutbildning som kommer det enskilda företaget till del.

Ökad flexibilitet. Företaget väljer vilka delar man vill ha. Snabb anpassning till nya förutsättningar. Volymen kan lätt skalas upp eller ner.

Enkelt, överblickbart och tryggt. Ni vet vad ni får och vem ni ska prata med. Upplägget är beprövat, förutsägbart och tydligt.

Löpande utvecklingsarbete. Förbättringar lanseras löpande utan extra kostnad. Nya tjänstepaket utvecklas ständigt för att bredda tjänsten.

Tillgång till specialister och metodik. Företaget får tillgång till den samlade specialistkunskapen och strukturerade processer för att driva utvecklingen framåt.

Ökat engagemang och stärkt säkerhetskultur. Vår erfarenhet är att när medarbetarna får en ökad förståelse för frågorna, ökar samtidigt engagemanget.

Fördelar

Fokus på kärnverksamheten. Ämnesexperter frigör tid och kan använda sin kompetens på rätt saker.

Kostnadsbesparingar. Företaget behöver inte investera i egen teknik. Vi gör påkostade satsningar på exempelvis webbutbildning som kommer det enskilda företaget till del.

Ökad flexibilitet. Företaget väljer vilka delar man vill ha. Snabb anpassning till nya förutsättningar. Volymen kan lätt skalas upp eller ner.

Enkelt, överblickbart och tryggt. Ni vet vad ni får och vem ni ska prata med. Upplägget är beprövat, förutsägbart och tydligt.

Löpande utvecklingsarbete. Förbättringar lanseras löpande utan extra kostnad. Nya tjänstepaket utvecklas ständigt för att bredda tjänsten.

Tillgång till specialister och metodik. Företaget får tillgång till den samlade specialistkunskapen och strukturerade processer för att driva utvecklingen framåt.

Ökat engagemang och stärkt säkerhetskultur. Vår erfarenhet är att när medarbetarna får en ökad förståelse för frågorna, ökar samtidigt engagemanget.