KUNSKAPSBANKEN

KUNSKAPSBANKEN

DELAD GLÄDJE

Alla är överens om att elsäkerheten på arbetsplatserna behöver förbättras, men mycket av den kvalificerade information som skulle kunna bidra till säkrare arbetsplatser ligger undangömd i pärmar och på hårddiskar. Informationen behöver få en större spridning. Därför har vi startat Kunskapsbanken.

Här finns bland annat förundersökningar och domar med koppling till några av de mest uppmärksammade elolyckorna under senare årtionden.

Kunskapsbanken är tillgänglig för medlemmar i Säker Energimiljös nätverk.
Intresserad? Läs mer här

DELAD GLÄDJE

Alla är överens om att elsäkerheten på arbetsplatserna behöver förbättras, men mycket av den kvalificerade information som skulle kunna bidra till säkrare arbetsplatser ligger undangömd i pärmar och på hårddiskar. Informationen behöver få en större spridning. Därför har vi startat Kunskapsbanken.

Här finns bland annat förundersökningar och domar med koppling till några av de mest uppmärksammade elolyckorna under senare årtionden.

Kunskapsbanken är tillgänglig för medlemmar i Säker Energimiljös nätverk.
Intresserad? Läs mer här

LOGGA IN