SÄKERHETSSTYRNING

SÄKERHETSSTYRNING

Att leva upp till lagkraven är en hygienfaktor. Ett företag eller organisation som vill hålla sig i framkant behöver ha högre ambitionsnivå än så. Att hålla ordning och reda på sin säkerhetsstyrning ger konkurrens-fördelar, både operationellt och säkerhetsmässigt.

Vi på Säker Energimiljö håller oss à jour med standarder, lagstiftning och branschpraxis. Vi kan tolka informationen och omvandla den till konkreta åtgärder och handlingar som ger effekt.

Att leva upp till lagkraven är en hygienfaktor. Ett företag eller organisation som vill hålla sig i framkant behöver ha högre ambitionsnivå än så. Att hålla ordning och reda på sin säkerhetsstyrning ger konkurrens-fördelar, både operationellt och säkerhetsmässigt.

Vi på Säker Energimiljö håller oss à jour med standarder, lagstiftning och branschpraxis. Vi kan tolka informationen och omvandla den till konkreta åtgärder och handlingar som ger effekt.

Exempel på uppdrag:

Interngranskning.
Vi hjälpte ett energiföretag att utföra en audit där en del av verksamheten interngranskades ur säkerhetssynpunkt. Utöver analys presenterade vi även konkreta förslag till förbättringar.

Harmonisering av regelverk.
Energiföretag med likartad verksamhet i flera länder behövde utarbeta ett gemensamt arbetssätt och elsäkerhetsrutiner. Syftet var att göra det lättare för personal att arbeta vid företagets anläggningar i olika länder. Uppdraget resulterade i ett omfattande harmoniseringsarbete gällande alla rutiner för arbete som kan innebära elfara.

Erik Öhrling och Tomas Winter, Säker Energimiljö

Exempel på uppdrag:

Interngranskning.
Vi hjälpte ett energiföretag att utföra en audit där en del av verksamheten interngranskades ur säkerhetssynpunkt. Utöver analys presenterade vi även konkreta förslag till förbättringar.

Harmonisering av regelverk.
Energiföretag med likartad verksamhet i flera länder behövde utarbeta ett gemensamt arbetssätt och elsäkerhetsrutiner. Syftet var att göra det lättare för personal att arbeta vid företagets anläggningar i olika länder. Uppdraget resulterade i ett omfattande harmoniseringsarbete gällande alla rutiner för arbete som kan innebära elfara.

Erik Öhrling och Tomas Winter, Säker Energimiljö