Varning för ljusbåge i vindkraftverk!

[2020-11-10] Att råka ut för en ljusbågsolycka upplevs som en explosion. Föreställ dig att det sker [...]