Utredning om induktionsolycka i Kunskapsbanken

[2022-05-09] Energibranschen har under senare år drabbats av ett flertal uppmärksammade dödsfall där orsaken varit induktion. [...]