[2021-04-13]

Säker Energimiljös kunskapsbank där vi delar med oss av utredningsmaterial och domar med koppling till arbetsolyckor i energibranschen, har väckt stor uppmärksamhet och intresse.

Syftet med Kunskapsbanken är att göra fakta om olyckor lättillgänglig för alla som vill göra en insats för säkrare arbetsplatser i energibranschen. Vi hoppas att dagens kunskapsbank bara är en början. Har du tillgång till domar, utredningar och liknande material, hör gärna av dig! Känsliga personuppgifter redigeras bort från dokumenten innan vi publicerar dem.

Till vår stora glädje kan vi konstatera att vi från nya medlemmar i vårt nätverk har fått in dokument som rör flera högintressanta fall. Exempelvis:

Ljusbågsolycka i Nyköping 2013. I samband med flytt av cykelställ utanför ett köpcentrumborrades en högspänningsledning av med en markborr. När en byggnadsarbetare stack ner en spade i hålet utlöstes en kraftig ljusbåge och mannen började brinna. Byggnadsarbetaren överlevde, men fick skador för livet. Ansvarsfrågan har hanterats av både tingsrätt och hovrätt.

Högspänningsolycka utanför Haparanda 2017. 19-åriga Ida Alavahtola fick ström genom kroppen vid arbete på vid ett ställverk. Olyckan skedde i samband med att hon öppnade ett högspänningsfack för att göra en besiktning. Hon brännskadades svårt. Utredningen visade arbetsgivaren, Lapplands elnät i Jokkmokk, hade inte undersökt arbetstagarens kompetens eller behörighet.

Obehörigt elarbete i Västervik 2015. En fastighetsägare utförde elinstallationerna själv för att spara pengar, men saknade behörighet. Två hyresgäster drabbades av felaktiga installationer. Kalmar tingsrätt dömde fastighetsägaren för framkallande av fara för annan. Konflikten mellan fastighetsägare och en av hyresgästerna resulterade i ett senare skede i ett krogslagsmål där fastighetsägaren misshandlade hyresgästen.

För att få tillgång till vår kunskapsbank behöver du först bli medlem i Säker Energimiljös nätverk. Nätverket är öppet för alla som arbetar i energibranschen eller med arbetsmiljöfrågor.