[2021-06-10]

Säker Energimiljös nätverk växer. Flera medlemmar har delat med sig av domar som är kopplade till principiellt intressanta arbetsplatsolyckor. 

Från att tidigare helt ha fokuserat på elsäkerhet, inkluderar vi nu även andra typer av olyckor, exempelvis:

  • Nordkalk i Luleå 2011. En av Sveriges mest uppmärksammade arbetsplatsolyckor. Vid rengöring av en kalkugn vällde ett moln av het frätande kalk ut över fem arbetare. 23-årige Johan Löfrotavled och den då 19-årige Gustaf Seppelin Solli skadades svårt.
  • SSAB i Luleå 2013. Två rörmontörer omkom när de skulle tömma en cistern med tjära. Männen befann sig innanför en invallning runt cisternen när en lucka öppnades okontrollerat och stenkolstjära rann ut. De båda männen drunknade.
  • Scania i Södertälje 2017. En anställd i 50-årsåldern omkom efter att befunnit sig inne i en så kallad robotcell när den startade. Robotcellen hade startats av en kollega. Ingen brottsmisstanke riktades mot företaget. Kollegan dömdes för vållande till annans död.
  • Vallviks bruk, Hälsingland 2012. En 56-årig pappersarbetare hittades livlös en kulvert. Den rättsmedicinska utredningen visade att mannen dog i en klämolycka. Hovrätten friade företaget eftersom de ansåg att det inte gick att utesluta att mannens hjärtproblem orsakade hans död.

Syftet med Kunskapsbanken är att göra fakta om olyckor lättillgänglig och att underlätta för alla som vill göra en insats för säkrare arbetsplatser i energibranschen. Personuppgifter på de inblandade i olycksfallen har redigerats bort. I de fall där överlevande vittnat om sina olyckor i media, är deras namn fortfarande läsbara i domarna.

Dokumentsamlingen vänder sig till personer som arbetar i energibranschen eller med arbetsmiljöfrågor. För att bli medlem och vårt nätverk och få tillgång till Kunskapsbanken, ansök om medlemskap i vårt nätverk.

Har du själv tillgång till domar och utredningsmaterial som kan vara av intresse för branschkollegor, kontakta gärna Tomas Winter.