[2021-10-21]

Den 27 april 2020 avled en man i 30-årsåldern vid en kraftledningsgata norr om Örnsköldsvik. Mannen utförde lindragning på en spänningslös anläggning belägen intill en högspänningsledning.  

Montören befann sig i en traktorkorg då han utsattes för en strömgenomgång orsakat av induktion. Händelsen utreddes som arbetsplatsolycka, men förundersökningen lades ner. I traktorskopan fanns redskap för säkert arbete till hands men användes inte.

Polisutredningen inkluderar rapporterna från Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket. Hela utredningsmaterialet finns nu tillgänglig i Säker Energimiljös kunskapsbank. Induktionsolyckorna har ökat under senare år och fått mycket uppmärksamhet i branschen.

– En vanlig förklaring är att kunskapen om faran med induktion skulle ha gått förlorad i en generationsväxling inom yrkeskåren, berättar Tomas Winter, elsäkerhetsexpert på Säker Energimiljö.

– Just i det här fallet tycks dock montören ha varit medveten om riskerna.

Dokumentsamlingen vänder sig till personer som arbetar i energibranschen eller med arbetsmiljöfrågor. Ansök om medlemskap i Säker Energimiljös nätverk. Har du själv tillgång till domar och utredningsmaterial som kan vara av intresse för branschkollegor, kontakta gärna Tomas Winter.