[2021-04-06]

Alla vill ha säkrare arbetsplatser, men den som försökt att hitta fakta om arbetsplatsolyckor vet att det kan vara svårt och tålamodsprövande. Rättsprocessen kan ta flera år, utredningen kan vara sekretessbelagd och under tiden hinner olycksfallet ofta falla i glömska.

Säker Energimiljö publicerar nu dokument som kastar ljus över principiellt intressanta olycksfall i energibranschen. Utredningar och domar som rör elolyckor görs nu lättillgängliga för personer som arbetar med elsäkerhet och arbetsmiljöfrågor. Exempelvis:

  • Tyfors i Dalarna hösten 2016. Två estniska linjearbetare omkom i en skylift då korgen kom nära en driftsatt kraftledning.
  • Kurravaara, norr om Kiruna, 2018. En 25-årig tekniker omkom då han skulle montera ner en transformator.
  • Hos Ovako i Hofors 2011. En 48-årig man omkom i samband med ett rengöringsarbete i ett ställverk för högspänning.

Dokumenten om dessa olyckor har under flera år samlats ihop av Tomas Winter, elsäkerhetsexpert på Säker Energimiljö.

– Viktig information måste få komma upp till ytan. Exempelvis kan vi i Elsäkerhetsverkets statistik se att unga män är särskilt drabbade av elolyckor, men vi får inte svar på varför. Det behövs djupare analyser och slutsatser. Dessa dokument kan förhoppningsvis vara en del i ett sådant underlag.

Inledningsvis handlar det om insamlade fakta i ett tiotal fall, men utbudet kommer att utökas efterhand.

– Min förhoppning är att branschkollegor som har tillgång till intressant material ska höra av sig och hjälpa oss att komplettera utbudet, säger Tomas Winter.

Offentliggörandet av dokumenten hänger ihop med en planerad framtidssatsning från Säker Energimiljös sida. Ambitionen är att bilda branschgemensamma arbetsgrupper som ska utveckla handlingsplaner, konkreta initiativ och säkerhetshöjande åtgärder.

Ta del av dokumenten

Dokumenten finns nedladdningsbara på Kunskapsbanken. Dokumentsamlingen vänder sig till personer som arbetar i energibranschen eller med arbetsmiljöfrågor.

Personuppgifter på de inblandade i olycksfallen redigerats bort. I de fall där överlevande vittnat om sina olyckor i media, är deras namn fortfarande läsbara i domarna.