[2022-04-06]

På mindre än ett år har nätverket samlat ett hundratal medlemmar från ett brett spektrum av organisationer och yrkesroller. Alla uttrycker ett stort behov av att dela erfarenheter om elsäkerhet och säkra arbetsplatser.

Digitala seminarier ska framöver hållas månadsvis. Exempelvis ska branschjätten Ellevio vid majträffen berätta om sina erfarenheter av beteendebaserad säkerhet. En programgrupp är tillsatt för att fylla höstens seminarier med spännande innehåll. En snabbenkät visar att “riskbedömning”, “beteenden” och “regelefterlevnad” är teman som nätverket efterfrågar.

Kunskapsnätverket ska i ett nästa steg även tillsätta arbetsgrupper som ska fördjupa sig i några av de mest brännande frågorna. Arbetet ska ske enligt ”Open Source”-principen – ”tillsammans flyttar vi fram positionerna och alla får gratis tillgång till slutresultatet”.

Medlemmar i nätverket kan se en mötesinspelning och ta del av presentationen i Kunskapsbanken. Vill du bli medlem? Ansök här.