[2021-09-28]

En stor del av elsäkerhetsarbetet handlar om förståelse för arbetsprocessen och samspelet mellan olika roller. Dit är det svårt att nå med traditionella, teoretiska utbildningar. Trots att det handlar om att hantera faror som kan riskera ens egna och andras liv, blir det ofta knastertorrt.  

–  “Hur fasen ska man få människor att förstå?”, var frågan som vi ställde oss, förklarar Erik Öhrling på Säker Energimiljö. Svaret blev att komplettera den traditionell undervisning med ett simulerande spel som grundar sig på den europeiska standarden för skötsel av elektriska anläggningar EN 50110-1.

På Säker Energimiljös kontor i Malmö har en 3D-printer de senaste månader spottat ur sig spelfigurer och modeller av vindkraftverk och plattformar. Den första versionen av spelet Safety Matters finns nu på plats, med tålmodigt handmålade spelfigurer och hemmalödd elektronik.

Lära ut utan föreläsning 
Den första branschaktör som fått prova på spelet i en utbildningssituation är verksam inom europeisk havsbaserad vindkraft. Här, i sin första utgåva, är spelet inriktat på personer som arbetar med högspänning på företagets anläggningar. Under en endagskurs ägnas förmiddagen åt traditionell undervisning, eftermiddagen åt spelet.

– Målet är att deltagaren snabbt ska få en förståelse för vem som gör vad, i vilken ordning och vem som är ansvarig för olika delar i arbetsprocessen.

Under ledning av en spelledare får deltagarna i sina olika roller förflytta sig runt brädet, göra kopplingar på rätt sätt i miniatyrskala och hantera olika typer av utmaningar.

Riskkorten som deltagarna plockar upp under spelets gång spelar en central roll. På korten finns frågeställningar som tränger ner på ett djupare, mer verklighetsnära plan, än vad som brukar förekomma i traditionella utbildningar. ”Din kollega luktar alkohol”, ”du ska utföra en riskfylld arbetsuppgift samtidigt som du har personliga problem som tynger dig. Vad gör du?”

Frågorna öppnar upp för reflekterande samtal i gruppen. Spelarens svar bedöms av medspelarna som med röstningsspadar visar ”well done” eller ”can be improved”. Godkänt svar betyder att spelaren får behålla riskkortet. Den spelare som har flest riskkort när spelet är slut utses till ”Risk Champion”.

Fler versioner 
– Responsen har varit överväldigande. Deltagarna har lätt att gå in i de olika rollerna och vi ser att även personer som inte kan ett dugg om elsäkerhet snabbt kan lära sig hur arbetsprocessen ser ut, säger Erik Öhrling.

Ambitionen hos Säker Energimiljö är att fortsätta utvecklingen av konceptet och efterhand kunna erbjuda det till andra delar av energibranschen.