[2022-05-04]

Utformningen av ramavtalen är en nyckel för att höja elsäkerheten i fält. Det hävdade Ulf Melin, elsäkerhetsansvarig på Eon Energidistribution i sin presentation för Säker Energimiljös kunskapsnätverk. Han beskrev hur Eon med “piskor och morötter” i avtalen försöker förbättra säkerhetskulturen och regelefterlevnaden.

Entreprenörer som kan bevisa att de har ett gediget säkerhetsarbete premieras samtidigt som Eon genomför 800 kontroller om året. Dessutom måste alla som utför arbete åt Eon genomgå en webbaserad tillträdesutbildning.

Vill du bli en del av kunskapsnätverket, ansök här.

Nästa möte sker den 23 maj. Reijo Eriksson, Ellevio, berättar då om hur de arbetat med beteendebaserad säkerhet.