[2022-05-23]

Efter två dödsolyckor 2016 fattade Ellevio beslut om att göra en större satsning på elsäkerhet. I ett seminarium med Säker Energimiljös kunskapsnätverk berättade Reijo Eriksson, elsäkerhetsspecialist på Ellevio och beteendevetaren Jennifer Englund om hur man i ett arbetat med beteendebaserad säkerhet (BBS), särskilt med fokus på säkra frånkopplingar.

-Det räcker inte med att förtydliga instruktionerna. Om kollegerna tittar roat på varandra och himlar med ögonen kommer det att ha en avgörande negativ inverkan, berättade Jennifer Englund.

Resultatet av satsningen har varit tydligt och positiv. Användningen av personlig skyddsutrustning har ökat och olyckorna minskat.

Presentationen och en mötesinspelning finns tillgänglig i Säker Energimiljös kunskapsbank. Ansök här för medlemskap i kunskapsnätverket.