Säker Energimiljös nätverk

Arbetar du med arbetsmiljö och elsäkerhet? Då är du välkommen till vårt nätverk. Syftet är att bidra till ett aktivt utbyte av erfarenheter och lärande i branschen som i slutänden kan skapa säkrare arbetsplatser.

Som medlem får du tillgång till vår kunskapsbank som innehåller utredningar, domar och annan fakta om elolyckor. Det är kostnadsfritt.

Ansök

Säker Energimiljös nätverk

Arbetar du med arbetsmiljö och elsäkerhet? Då är du välkommen till vårt nätverk. Syftet är att bidra till ett aktivt utbyte av erfarenheter och lärande i branschen som i slutänden kan skapa säkrare arbetsplatser.

Som medlem får du tillgång till vår kunskapsbank som innehåller utredningar, domar och annan fakta om elolyckor. Det är kostnadsfritt.

Ansök

Välkommen att höra av dig!  Tomas Winter
  Elsäkerhetsexpert, produktägare

  tomas.winter@peritum.se

  +46 10 333 38 21

  Välkommen att höra av dig!   Tomas Winter
   Elsäkerhetsexpert, produktägare

   tomas.winter@peritum.se

   +46 10 333 38 21